Wat is volgens Petplan een een gedragstherapeut?
Gedragstherapeuten aangesloten bij de Stichting Certipet of voorgedragen door het Platform van Professionele Diergedragstherapeuten, die in het bezit zijn van door deze organisaties verplicht gestelde diploma’s en voldoen aan de opgestelde criteria voor het minimaal aantal jaarlijkse clienten en de eisen t.a.v. bij- en nascholing.

Petplan vergoedt:
Gedragstherapie na verwijzing door de dierenarts, uitgevoerd door Petplan erkende gedragstherapeuten waaronder therapeuten die zijn geregistreerd door de Stichting Certipet en het Platform van Professionele Diergedragstherapeuten. De vergoeding is gebaseerd op een door Petplan vastgestelde en opvraagbare lijst van indicaties voor behandeling van gedragsproblemen. We vergoeden maximaal 3 sessies van 1,5 uur. Hierbij zit ook de tijd voor de intake, onderzoek en de behandelingen.

Wat is volgens Petplan een een (dieren)fysiotherapeut?
Dierenfysiotherapeuten, die aangesloten zijn bij de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie bij Dieren (NVFD) en voldoen aan de door deze organisatie opgestelde criteria voor bij- en nascholing.

Petplan vergoedt:
Fysiotherapie na verwijzing door de dierenarts, uitgevoerd door door Petplan erkende dierenfysiotherapeuten. De vergoeding is gebaseerd op een door Petplan en de NVFD vastgestelde en opvraagbare lijst van indicaties voor behandeling d.m.v. dierenfysiotherapie. De behandeling is gemaximeerd tot maximaal 10 consulten van 30 minuten per indicatie.