Skip to content
migratie

Veel gestelde vragen naar aanleiding van migratie

Home » Migratie

In december zijn wij overgestapt op een nieuw polisadministratiesysteem. Dit is het systeem waarin de polissen verwerkt worden en waar de klantenservice dagelijks in werkt. Als gevolg van deze zogenaamde migratie zijn een aantal processen anders dan je van ons gewend was. Ook hebben sommige klanten te maken met langere wachttijden. Onderstaand een overzicht van de meest gestelde vragen

E-mail over vooraankondiging incasso

In het nieuwe systeem is het mogelijk om onze klanten te informeren over de incasso die uitgevoerd gaat worden. Er wordt dan voorafgaand aan de automatische incasso per e-mail een bericht hierover verstuurd. Hierop staat het bedrag vermeld dat er van je rekening geïncasseerd gaat worden.

De verstuurde e-mail met betrekking tot de incasso is door Petplan verstuurd. Deze ziet er alleen net anders uit dan je van ons gewend was, omdat we dus met een nieuw systeem werken.

Helaas is er een fout geslopen in deze email. In de eerste regel staat dat de afschrijving betrekking heeft op het termijnbedrag van december. Dit had januari moeten zijn. De genoemde periode verderop in de brief (van 1-1-2022 tot 1-2-2022) klopt dus wel.

Sommige klanten hebben korting, omdat ze bijvoorbeeld meerdere dieren bij ons verzekerd hebben. Door een fout in het systeem is deze korting niet verrekend in de incasso. Hierdoor is er bij sommige klanten teveel premie geïncasseerd. We zullen de korting alsnog verrekenen en ervoor zorgen dat je de teveel betaalde premie zo spoedig mogelijk van ons terug krijgt.

Betalingen

In het verleden verstuurden we bij de verlenging van jouw verzekering een nieuw polisblad en (indien van toepassing) een factuur. In het nieuwe systeem wordt de factuur apart van het nieuwe polisblad verstuurd.

In het verleden incasseerden wij de premie per huisdier. Wanneer je bijvoorbeeld drie dieren verzekerd had, werd er drie keer premie geïnd. Dit is in het nieuwe systeem veranderd. Er wordt nu één bedrag afgeschreven. Dit is het totaal van de verschillende lopende polissen.

Ja, je kunt je premie handmatig overmaken naar Petplan. Vergeet hierbij niet je polisnummer in de omschrijving van je overboeking te vermelden.  Zonder vermelding van het polisnummer kunnen wij je betaling helaas niet verwerken. Weet je je polisnummer niet? Kijk dan op je polisblad of in Mijn Petplan.

Declareren

Het is helaas nog niet mogelijk om online declaraties in te dienen via Mijn Petplan en via Online Declareren als je na 15 december klant bent geworden bij ons. Wel kun je alvast een account aanmaken voor Mijn Petplan. Heb je een declaratie voor ons? Verstuur deze dan per e-mail naar info@petplan.nl.

We houden je op de hoogte over wanneer het weer mogelijk is te declareren via Mijn Petlan of via Online Declareren.

Petplan Goede Start

Ja, dat klopt. Op dit moment is vertraging opgetreden bij het behandelen van aanvragen voor Petplan Goede Start. Dit betekent dat klanten waarvoor ná 15 december een Petplan Goede Start is aangevraagd, nog geen polis hebben ontvangen. Wij starten in de week van 17 januari met het uitsturen van de polissen. Inmiddels zijn betreffende klanten hierover geïnformeerd en zijn ook de fokkers die de aanvragen hebben gedaan op de hoogte.