Home » Dierenadvies » Kat » Vogelgriep en de kat » Vogelgriep en de kat

Vogelgriep en de kat

Leestijd: 3 minuten

Eind 2014 hebben we weer enkele vogelgriep uitbraken gehad. Dit vormt een risico als het veroorzakende virus, aviaire influenza, zich aanpast en overgaat op de mens en vervolgens verder wordt verspreid. Vaak wordt er gesproken van ‘vogelpest’ omdat er zoveel slachtoffers bij vallen. Vogelgriep is namelijk zeer besmettelijk voor kippen en kalkoenen. Ook parelhoenders, eenden, ganzen, kwartels, duiven, fazanten, patrijzen en loopvogels (struisvogels) zijn vatbaar voor het virus. Intussen is gebleken dat het influenzavirus ook veel voorkomt bij trekvogels, vooral onder wilde watervogels.

Besmetting van pluimvee kan plaatsvinden door middel van direct contact met zieke dieren of besmet materiaal, zoals bijvoorbeeld mest. Besmetting via de lucht is ook mogelijk door ingedroogde, besmette ontlasting waarin het virus lange tijd kan overleven. Bij gevoelige vogels is vogelgriep een snel verlopende ziekte met ziekteverschijnselen aan de luchtwegen en het maagdarmkanaal.

Vogelgriep en de kat

Inmiddels is ook bekend dat ook de kat besmet kan worden met het vogelgriepvirus na contact met zieke of gestorven vogels met een vogelgriepinfectie, hoewel het risico zeer klein is. In landen waar veel zwerfkatten leven in de buurt van pluimveestallen of -markten is besmetting ook aangetoond. Overdracht van het vogelgriepvirus (of een andere influenzavirus) van de kat naar de mens is nog niet vastgesteld. Als een uitgebreide vogelgriep bij wilde vogels wordt vastgesteld kan de overheid een ophokverbod voor niet-gevaccineerd pluimvee (inclusief de hobbydieren) instellen. Daarnaast is het zelfs mogelijk dat het verplicht wordt om katten binnen te houden en honden aan te lijnen in een gebied van tien kilometer rond de plaats waar besmette vogels worden gevonden. Het vogelgriepvirus kan namelijk niet alleen infectie veroorzaken bij de kat, maar ook bij andere soorten carnivoren (vleeseters). Er zijn gevallen bekend van besmetting en ziekte bij o.a tijgers en luipaarden en zelfs bij honden en varkens zijn infecties beschreven. Een kat kan gelukkig geen vogelgriep krijgen via kattenvoeding met bijvoorbeeld kipvlees uit de winkel. Eventueel vogelgriepvirus wordt namelijk gedood door verhitting bij de bereiding.

Adviezen indien de kat moet binnenblijven vanwege de vogelgriep

Als om welke reden dan ook de kat gedurende een bepaalde periode vanwege de vogelgriep binnen gehouden moet worden, terwijl hij altijd gewend is om buiten te komen, dan moet de eigenaar ervoor zorgen dat de kat voldoende afleiding en beweging krijgt. Katten vinden het leuk om te spelen. De meeste spelletjes waar je haar een groot plezier mee doet zijn die waarmee ze haar jachttalent kan gebruiken, zoals lichtjes en touwtjes (eventueel met een speelgoedbeestjes eraan). Het is ook te adviseren om extra zorg aan hygiëne te besteden. Reinig vaak de kattenbak en gebruik bijvoorbeeld kattenbakvulling die geuren goed neutraliseert.

Als de kat nog geen kattenbak heeft, moet hij eraan gaan wennen. Uiteraard zal het voor de eigenaar betekenen dat er meer tijd en aandacht aan de kat besteed moet worden om de tijd te verdrijven en de energie van de kat te ontladen door spelen.