Home » Dierenadvies » Hond » Therapietrouw bij huisdieren

Therapietrouw bij huisdieren

Therapietrouw bij huisdieren

Leestijd: 2 minuten

Therapietrouw bij huisdieren is net als bij mensen erg belangrijk om ervoor te zorgen dat klachten helemaal verdwijnen.

Belang van het juist uitvoeren van de voorgeschreven behandeling (therapietrouw)

Er zijn verschillende redenen waarom het beter is dat een eigenaar een voorgeschreven kuur medicijnen afmaakt of een voorgeschreven dieetvoeding blijft geven. Vooral bij antibiotica is het belangrijk om de hele kuur af te maken, omdat anders bacteriën kunnen overleven en resistentie kan ontstaan. Als de infectie onverhoopt weer terugkomt, dan wordt het steeds moeilijker om deze te behandelen. Juist als de zichtbare ziekteverschijnselen zijn verdwenen, moet er nog minimaal enkele dagen worden doorgegaan met antibiotica om de laatste bacteriën aan te pakken. Het verdwijnen van de verschijnselen is voor veel mensen helaas een reden om eerder te stoppen met een kuur, zowel voor zichzelf als voor hun huisdier.

Een tweede reden waarom de kuur moet worden afgemaakt is het risico dat er medicijnen overblijven. Deze kunnen later weer worden gebruikt, maar dan vaak op de verkeerde manier. Ook kunnen ze verlopen zijn en de werkzaamheid verliezen. Er bestaat ook de kans dat bewaarde medicijnen door kinderen of huisdieren worden opgenomen met vergiftigingsverschijnselen tot gevolg.

Gevolg niet goed uitvoeren medicijnenkuur

Als het resultaat van een behandeling uitblijft door een onjuiste behandeling, dan kan de dierenarts op het verkeerde been worden gezet. Deze gaat dan onterecht de dosering verhogen of van medicijn veranderen. Uit de geneeskunde blijkt dat in gemiddeld 75% van de gevallen wel de juiste hoeveelheid medicijnen wordt gegeven, maar dat dit slechts bij een derde van de gevallen ook op de juiste tijdstippen gebeurt. Dat kan een gevolg van slordigheid zijn, maar bij huisdieren ook van een lastige toediening aan het dier of het weer ongemerkt uitspugen van de medicijnen.

Dieetvoeding ook blijven geven

Wat betreft dieetvoeding is therapietrouw bij huisdieren ook zeer belangrijk omdat deze voeding lange tijd gegeven moet worden. Hierbij is het belangrijk om geleidelijk over te schakelen naar de andere voeding gedurende een week. Men moet zich bovendien beseffen dat het soms enkele weken duurt voordat het lichaam is gewend aan dergelijke voeding en effect te zien is. Denk maar eens aan huidaandoeningen, maagdarmproblemen, nieraandoeningen of blaasgruis. Als de klachten eenmaal zijn verdwenen is het vaak noodzakelijk door te blijven gaan met het geven van dieetvoeding. De dierenarts adviseert deze ondersteunende behandeling bijvoorbeeld bij nieraandoeningen, gevoelige maag en darmen, bepaalde huidaandoeningen en om de vorming van blaasgruis te voorkomen.

Therapietrouw vergroot kans op succes

In meerdere onderzoeken is duidelijk aangetoond dat maar de helft van de behandelde patiënten geneest als een behandeling niet goed wordt uitgevoerd (verkeerde dosering en/of het geven op de wisselende tijdstippen) of de kuur niet wordt afgemaakt. Bij het wel goed toedienen van medicijnen of het verstrekken van dieetvoeding kan tot wel 100% resultaat verkregen worden.

Een betere therapietrouw bij huisdieren kan vooral bereikt kan worden als de wijze van toediening eenvoudig is (het samen toedienen met de voeding wordt het meest gewaardeerd) en de medicijnen niet vies smaken. Steeds vaker worden daarom smakelijke tabletten op de markt gebracht. Als het gaat om toediening van een soms wekenlange kuur van antibiotica, dan bestaat de meest praktische behandeling uit zo weinig mogelijk toedieningen per dag.