Home » Dierenadvies » Hond » Giardia besmetting

Giardia besmetting

Leestijd: 5 min

Giardia is een ééncellige parasiet die bij onder andere hond, kat, konijn en mens in de dunne darm kan voorkomen. Bij hond en kat varieert het besmettingspercentage sterk van enkele procenten tot meer dan 20% (dit laatste vooral in kennels). Veel dieren zijn drager, waarbij de parasiet wel in de darm aanwezig is, maar de gastheer geen verschijnselen vertoont. De infectie wordt de laatste jaren steeds vaker gezien bij mens en dier.

Giardia besmetting en verschijnselen

De uitscheiding van de eitjes van de parasiet vindt plaats via de ontlasting en deze eitjes zijn direct weer besmettelijk. Ze kapselen zich buiten het lichaam snel in tot een resistente cyste en kunnen zo lang in de omgeving besmettelijk blijven. Besmetting is vooral een probleem in kennels en dierenpensions en op plekken met veel honden, zoals uitlaatplekken, parken, speelweides en terreinen van hondenverenigingen. Drinkplaatsen kunnen ook een besmettingsbron zijn, zoals vijvers en plassen.
De verschijnselen kunnen bestaan uit diarree, buikkrampen, gasvorming, braken en verlies van eetlust. Bij langdurige diarree kan vermagering optreden, de weerstand afnemen en de vachtconditie veranderen. Ook andere ziekteverwekkers kunnen dan worden gevonden.

Hoe wordt een Giardia besmetting vastgesteld?

Het aantonen van een Giardia-infectie gebeurt bij de dierenarts met een sneltest of door opsturen van de ontlasting in een laboratorium. Aangezien de parasiet niet continue wordt uitgescheiden, kan het nodig zijn om ontlasting van enkele dagen achter elkaar te verzamelen.

Besmettelijkheid voor de mens

Giardia wordt wel beschouwd als een zoönose, dat wil zeggen dat besmetting van dier op de mens kan plaatsvinden. Door nieuwe kennis en laboratoriumtechnieken is inmiddels echter duidelijk geworden dat het niet meer zo vanzelfsprekend is dat de diersoort-specifieke Giardia van hond en kat de mens besmet. Het is aannemelijker dat mensen met Giardia de huisdieren besmetten, in plaats van andersom.

Behandeling
Wanneer bij een gezond dier zonder klachten Giardia in de ontlasting wordt gevonden, dan is behandeling niet nodig. Behandeling (met het ontwormingsmiddel fenbendazol) wordt wel geadviseerd bij dieren met een positieve test in combinatie met de aanwezigheid van klachten, bij hardnekkige Giardia infecties en bij groepen dieren. Daarnaast kan de achterkand van de dieren met een lichte zeepoplossing worden gewassen (met handschoenen) om zo te voorkomen dat dieren, die vaak op deze plaats likken, zich zo weer kunnen besmetten. De omgeving en de voer- en waterbakken kunnen na schoonmaken gedesinfecteerd worden.

Hardnekkige infecties

Wanneer na behandeling onvoldoende verbetering van de klachten optreedt en andere oorzaken uitgesloten of behandeld zijn, dan kan de behandeling (eventueel met een ander middel) worden herhaald. Verder kan een maagdarm-dieetvoeding ondersteunend werken bij het herstel. Helaas blijven er altijd dieren over die niet of nauwelijks reageren op een behandeling.