Home » Dierenadvies » Hond » Antibiotica voor honden

Antibiotica voor honden

Leestijd: 2 minuten

We dragen miljoenen bacteriën met ons mee. Dit geldt ook voor onze honden. De meeste bacteriën zijn onschadelijk en sommige zelfs nuttig voor mens en dier. Denk aan darmbacteriën die helpen bij het verteren van voedsel. Bacteriën kunnen echter ook (levensbedreigende) infecties veroorzaken. Onder gunstige omstandigheden kunnen bacteriën bij je hond zich zeer snel vermenigvuldigen. En dan kan antibiotica voor honden een oplossing bieden om deze bacteriën te doden of af te remmen in hun groei.

Bacteriën doden of remmen

Antibiotica kunnen bacteriën doden of remmen in hun groei. De veronderstelling dat antibiotica ook werkzaam zijn tegen virus of – parasitaire infecties is een misverstand. Antibiotica zijn echt alleen actief tegen bacteriën! Het heeft daarom geen zin om dit toe te passen bij een virus. Elke antibioticum heeft specifieke eigenschappen en werkt tegen bepaalde bacteriën. Het kiezen van het juiste antibioticum en de toedieningswijze vergt specifieke kennis. De dierenarts weegt hierin veel zaken mee zoals; welk bacterie veroorzaakt de infectie, welk ras heeft de hond, wat is de ziektegeschiedenis en de conditie van je hond, welk orgaan is aangetast, is je dier drachtig of zogend en wat is de leeftijd.

Kuur altijd afmaken

Het zorgvuldig omgaan met antibiotica is noodzakelijk. Door te veel en onjuist gebruik ontstaan resistente bacteriën. Dat zijn bacteriën die ongevoelig zijn voor de werking van het antibioticum en hebben zichzelf beschermd tegen de dodende werking van het antibioticum. Het zijn juist de resistente bacteriën die zich tijdens de behandeling snel vermenigvuldigen. In het ergste geval zijn bacteriële infecties in de toekomst niet meer te behandelen. Om deze situatie te voorkomen krijgt een hond alleen antibiotica als dat echt nodig is. Het is van groot belang dat een kuur altijd wordt afmaakt en het medicijn zorgvuldig wordt toegediend. Krijgt je hond een antibioticakuur en heb je naderhand nog vragen neem dan contact op met je dierenarts.