Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van woord, (bewegend) beeld, foto’s gegevens, data en andere ‘user generated content’ die je uploadt, plaatst of deelt via websites of platforms van derden, inclusief maar niet beperkt tot Facebook, Instagram, Pinterest, Youtube, Snapchat en Twitter (de ”Third party platforms”) en die gebruiken we op onze website, in andere marketingkanalen of op alle Petplan eigen social media platforms (”Petplan Media”). Lees voor meer informatie ook ons privacybeleid.

Petplan/wij/ons/onze heeft in deze voorwaarden betrekking op Verterfina BV (Petplan), Gatwickstraat 9, 1043 GL, Amsterdam.

Als je nog vragen hebt, neem gerust contact met ons via info@petplan.nl of tijdens werkdagen tussen 9.00 – 17.00 uur op 020 42 20 230.

Hond kopen

Ons gebruik van content:

1. Af en toe selecteren we, samen met onze geautoriseerde serviceproviders, Content in Platforms van derden die we willen gebruiken in Petplan media.

2. De door ons geselecteerde en gebruikte inhoud zal in overeenstemming zijn met deze algemene voorwaarden.

3. Om een geselecteerde deelnemende bijdrager te zijn, moet je 18 jaar of ouder zijn en toegang hebben tot een geldig en echt Third Party Platform-account.

4. Het is niet nodig om klant te zijn bij Petplan om content bij te dragen aan Petplan media.

5. Als we jouw content willen gebruiken in Petplan media, zullen we contact met je opnemen op het betreffende platform om toestemming te vragen voor het gebruik van jouw content. We zullen je vragen om ons te antwoorden met de hashtag “#japetplan”, wanneer je ermee instemt dat we je content mogen gebruiken in Petplan media. Zodra je op deze manier jouw toestemming aan ons hebt gegeven, ga je ermee akkoord gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden en de gebruiksvoorwaarden van het betreffende Third Party Platform.

6. Je dient rechtstreeks op ons te reageren binnen dezelfde chat, thread of via een privĂ©bericht met de hashtag “#japetplan” om de overeengekomen content aan ons vrij te geven. Als we jouw reactie niet binnen 7 dagen na de datum waarop we contact met je hebben opgenomen hebben ontvangen, gaan we ervan uit dat je niet instemt met ons gebruik van jouw content en dat je content door ons dus niet wordt gebruikt in Petplan media.

7. Je geeft ons toestemming om jouw content te herontwerpen, archiveren, reproduceren, verspreiden, weergeven, openbaar uitvoeren en / of opnieuw afspelen en openbaar toegankelijk te maken, evenals om jouw content of een deel ervan te knippen en te bewerken, en aan te passen.

8. Als jouw content beschadigd, ongepast, onleesbaar of anderszins niet in overeenstemming is met deze algemene voorwaarden, zullen we jouw content niet accepteren.

9. Door in te stemmen met ons gebruik van jouw content,
o bevestigen je dat de content jouw oorspronkelijke creatie is en niet gekopieerd is van derden;
o bevestig je dat jouw inhoud kan worden weergegeven op de Petplan-media; en
o Petplan een niet-exclusief, wereldwijd, overdraagbaar, royaltyvrij, onherroepelijk, eeuwigdurend recht en licentie verleent zonder vergoeding te vragen voor het gebruik van jouw content zoals uiteengezet in deze algemene voorwaarden;
o Bevestig je dat je over alle rechten beschikt die nodig zijn om ons in staat te stellen jouw content te gebruiken;
o Bevestig je dat de creatie en het gebruik van jouw content in Petplan media voldoet aan alle toepasselijke wet- en regelgeving;
o Garandeer je dat jouw content geen inbreuk maakt op of anderszins inbreuk maakt op het auteursrecht, handelsmerk, handel, privacy of ander intellectueel eigendom of andere rechten van derden en dat jouw inhoud vrij is van virussen en andere malware; en
o Doe je afstand van alle morele rechten die je mogelijk hebt op jouw content, zoals het recht dat je moet worden genoemd als de auteur van de content

10. Je accepteert dat we ervoor kunnen kiezen om je content niet te gebruiken of om je content te verwijderen van Petplan media op elk moment. Je gaat ermee akkoord dat je geen betaling of andere vergoeding ontvangt als we je content gebruiken in Petplan media.

11. We zullen door jou verstrekte persoonlijke gegevens alleen gebruiken voor het plaatsen van jouw content, tenzij je ons toestemming geeft om jouw persoonlijke gegevens te gebruiken voor een ander overeengekomen doel

12. Op de actie, deze voorwaarden en alle met de actie verband houdende geschillen is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met de actie of de actievoorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

13. Vragen, opmerkingen of klachten over de actie of deze actievoorwaarden kunnen kenbaar worden gemaakt aan: Directie Petplan Postbus 20746. Na ontvangst van jouw klacht nemen wij zo spoedig mogelijk contact met je op en proberen de klacht samen met jou op te lossen. (Wij streven er naar jouw klacht binnen 14 werkdagen af te handelen)